1. Kan Telekey benyttes parallelt med den innretningen vi bruker i dag for å åpne porten
 2. Må den gamle løsningen vi har i dag for å åpne porten  fjernes for å kunne montere Telekey?
 3. Er det enkelt å montere styringsenheten fra Telekey?
 4. Styringsenheten er montert, men porten åpner seg ikke når jeg ringer. Hvorfor det?
 5. Fungerer løsningen med alle mobiloperatører?
 6. Koster det noe å ringe med mobilen for å åpne porten?
 7. Jeg har glemt mobilen min, men har en annen mobil tilgjengelig, kan jeg åpne porten likevel?
 8. Hva gjør du hvis mobilens batteri er tomt?
 9. Er det enkelt å administrere brukere av løsningen?
 10. Hva skjer hvis flere står i kø for å komme gjennom porten og ringer omtrent samtidig?

 1. Kan Telekey benyttes parallelt med den innretningen vi bruker i dag for å åpne porten
  Ja, naturligvis kan den benyttes parallelt med dagens løsning. Så lenge din port har en motor som sørger for å åpne og lukke porten, vil vår løsning kunne ettermonteres og enten erstatte innretningen dere bruker i dag for å åpne porten, eller bli et supplement til den.

 2. Må den gamle løsningen vi har i dag for å åpne porten  fjernes for å kunne montere Telekey?
  Nei, det må den ikke. Som nevnt under punkt 1 kan Telekey monteres som et supplement til den løsningen porten allerede har i dag uten å endre noe på dagens oppsett.

 3. Er det enkelt å montere styringsenheten fra Telekey?
  Ja, det er veldig enkelt. Det er imidlertid nødvendig å følge bruksanvisningen nøye eller å benytte en av våre godkjente samarbeidspartnere for å få den montert på porten.

 4. Styringsenheten er montert, men porten åpner seg ikke når jeg ringer. Hvorfor det?
  Det er to mulige grunner til det:
  1. Det kan tenkes at styringsenheten ikke er aktivert i løsningen. I så fall må det gjøres. Da kan du ringe 04000 for å få det gjort.
  2. Det kan tenkes at mobilen du bruker ikke er registrert som nøkkel i løsningen. Det kan i så fall gjøres enten ved å gå til nettsiden http://axs.no/ og registrere deg som nøkkelholder med ditt nummer eller ved å ringe 04000 for hjelp.

 5. Fungerer løsningen med alle mobiloperatører?
  Ja, løsningen fungerer med alle operatører og alle mobiltelefoner. Du kan til og med ha et utenlandsk nummer registrert i løsningen.

 6. Koster det noe å ringe med mobilen for å åpne porten?
  Nei, du ringer til portens telefonnummer som gjenkjenner dit telefonnummer og porten åpnes, men det medfører ingen kostnad for den som ringer.

 7. Jeg har glemt mobilen min, men har en annen mobil tilgjengelig, kan jeg åpne porten likevel?
  Ja, det kan du. Du ringer opp portens nummer og får beskjed om at porten ikke kan åpnes fordi telefonnummeret ikke gjenkjennes. Du følger anvisningene per telefon og velger tastevalget som gir deg mulighet til å taste inn ditt egentlige telefonnummer og din unike pinkode og avslutter med #. Blir det gjenkjent, vil porten åpne seg.

 8. Hva gjør du hvis mobilens batteri er tomt?
  Da må du enten låne en annen mobil og benytte din pinkode som nevnt under spørsmål 6, eller åpne porten manuelt.

 9. Er det enkelt å administrere brukere av løsningen?
  Ja, det er veldig enkelt å administrere brukere. Det nettbaserte administrasjonsverktøyet er brukervennlig. Stort sett dreier det seg om å registrere brukere og melde dem inn i en gruppe som gis tilgang til en port.
 10. Hva skjer hvis flere står i kø for å komme gjennom porten og ringer omtrent samtidig?
  Porten åpnes når et telefonnummer gjenkjennes. Når porten er åpnet forblir den slik i et bestemt tidsintervall (typisk 15 til 20 sekunder) før den lukker seg igjen. Det er derfor lurt å vente til bilen foran har passert og porten har lukket seg igjen, før neste i køen forsøker å åpne porten.